Bakgrund


Hur var det att arbeta i en pappersmassefabrik innan moderna verktyg och datastyrda processer tog över? Innan det gamla rensats ut? Då smutsen och de hårda arbetsvillkoren fortfarande var en verklighet för de som arbetade där. Vad sa man till varandra i den bullriga miljön? Hur rörde man sig? Vilka ord och uttryck dröjer sig kvar i minnet? Kommer kroppen fortfarande ihåg?

Frågor som undersökts i arbetet tillsammans med människor som tidigare arbetat i fabriken. En grupp som ofta lagt hela sitt yrkesliv vid samma maskin. Stolta över vad de bidragit med till samhället. I dessa möten har vi samlat rörelser som kroppen minns, ord och uttryck som användes, berättelser från en annan tid.

Conny Jansson och Peter Lagergren i Blånagla föreställning 2014.

”Inge blånagla, oklädd idag”. Så sa man.
För en riktig arbetare var int nån vekling, han had´ blånagla.
Oavsett om han arbetade i koken eller om hon vek tvätt i den heta badavdelningen.
Ett ordbruk präglat av knapphet då den bullriga miljön inte gav plats för långa utläggningar under arbetets gång.

Om detta vill vi berätta – i konst, musik, dans och film förmedla en känsla av hur det var en gång.
Sedan starten under Kulturhuvudstadsåret 2014 har det resulterat i publika aktiviteter som en dansopera, ljusinstallation, film, text, performance, workshops och en föreställning i Orrvikens danspalats.

Sedan starten under Kulturhuvudstadsåret 2014 har det resulterat i publika aktiviteter som en dansopera, ljusinstallation, film, text, performance, workshops och en föreställning i Orrvikens danspalats.
Projektet drivs av konstnär och initiativtagare Helena Byström, koreograf Anna Källblad, kompositör Lisa Ullén och filmare Jenny Vinterqvist.

Genomförs i samarbete och med stöd från Konstnärsnämnden, Postkodstiftelsen, Konstfrämjandet och Statens Kulturråd.
Samt Grundsunda Framtidsgrupp, Örnsköldsviks kommun, Kulturhuvudstadsåret 2014, Grundsunda församling, Länsstyrelsen Västernorrland, Västernorrlands läns Landsting, Riksteatern,Pappers avd 143 Husum, Husums S-förening och Föreningen Folkets Hus och Parker.

Blånagla föreställning 2014.
Repetition
Blånagla föreställning med altfjöjtist My Eklund, 2014.
Ensamheten värst av Sven Teglund som ljudbok i träfåtöljer vid stranden.
Stillbild från filmen ”Blånagla”
Lisa Ullén 2020
Ljugarbänken längs ljudstigen.
Träfigurer av Mats Wikström i Konsthallen, 2020.
Konsthallen