20222022
Deltagare i 2022 års ART fest var Mats Adelman, Johan Arrias, Hampus Bergenheim, Håkan Bring, Sonia Hedstrand, Jenny Lundgren, Minna Mannelqvist, Henrik Olsson, Moa Ott, Jenny Vinterqvist, Ylva Westerlund, Lisa Ullén, Helena Byström, Anna Källblad, Sven Teglund och Mats Wikström.

Ett uruppförande på gamla pianon som övervintrat på dansbanan och en läsning om gränserna mellan den två- och tredimensionella världen är några exempel av vad som står på programmet. Det kommer även att hållas tälj-junta, performance, fågelskådning, dans och mycket mer.

se hela Programmet
Moa Ott håller tälj-junta
Sonia Hedstrand

Läs mer om konstnärerna och vad som hände 2022

2022
Deltog 2022 gjorde Mats Adelman, Johan Arrias, Hampus Bergenheim, Håkan Bring, Sonia Hedstrand, Jenny Lundgren, Minna Mannelqvist, Henrik Olsson, Moa Ott, Jenny Vinterqvist, Ylva Westerlund, Lisa Ullén, Helena Byström, Anna Källblad, Sven Teglund och Mats Wikström.Foto Misha Pedan

Uruppförande av och med Henrik Olsson, Johan Arrias och Lisa Ullén
Intermezzo, 2022
Platsspecifikt verk med två pianon som övervintrat i Orrviken tillsammans med klarinett och/saxofon och slagverk och elektronik. Stycket tar avstamp i ljuden och minnen som vi har runtomkring oss, bekanta men ger en ny skepnad på dagen i Orrviken. 30 min.

Henrik Olsson
Född 1975 i Kyrkhult, en liten industriort i södra Sverige.
Har studerat trummor, klassiskt slagverk, improvisation och komposition vid Göteborgs Musikhögskola och erhöll sin master 2001. Henrik rör sig fritt mellan noterad musik och fria improvisationer.   
http://bjornbergborg.blogspot.com

Johan Arrias
Johan är en saxofonist och klarinettist verksam inom fältet improviserad, experimentell och nutida musik. Han dekonstruerar och fragmentiserar traditionella spelsätt för sitt instrument genom extended techniques och prepareringar, betraktande varje enskilt ljud som en autonom enhet. 
https://johanarrias.se

Lisa Ullén
Lisa Ullén är pianist och kompositör, född i Seoul, Korea, uppvuxen i Örnsköldsvik.
Studerat vid kungliga musikhögskolan i Stockholm, med fördjupade jazzstudier vid Chapel Hill i North Carolina, USA, samt studier vid Elektronmusikstudion EMS i Stockholm.
Hon turnerar internationellt, såväl solo som i ett flertal grupper.
Hennes musik har blivit presenterad på flera internationella festivaler och i radio och tv, och hon har gett ut ett tjugotal skivor i eget namn.
2018 mottog hon P2 Jazz radions pris som årets kompositör, och 2019 mottog hennes soloverk Piano works Manifestpriset i kategorin Jazz. 
lisaullen.com

Ylva Westerlund

Ylva Westerlund är bosatt och verksam i Stockholm men uppvuxen i Husum. I sin praktik tar Westerlund ofta avstamp i ett lokalt perspektiv som utveckalar sig till ett större sammanhang. Senare utställningar på bla Triennalen Västernorrland, MMOMA, Moskva, Tensta Konsthall, Stockholm och Latvian Museum of Modern Art, Riga. 2008 var hon IASPIS stipendiat i Stockholm och 2012 IASPIS Kunstlerhaus Bethanien Berlin.

Dreamcatcher, 2022
Verk i 3 delar; en bok på bord i kaffestugan, en t-shirt med tryck hängandes i tall, teckningar printade på presenning liggandes på stranden.

Ylva Westerlund

Mats Adelman

Mats Adelman utbildad vid Malmö Konsthögskola och bosatt i Stockholm. I Adelmans konstnärliga process kan man se drag av fågelskådning, landskapsstudier och arkitektoniska skisser som i verken vävs ihop till en ny enhet. Mats Adelman har ställt ut bla på MMOMA Moskva, Galleri Roger Björkholmen Stockholm, Triennalen Västernorrland.

Förslag på platser att bevara: Biodukt under järnväg, tält vid torpskorsten, depåområde med mindre skrikörn, byggnationer uppförda i hamn/industriområde, grottlägenhet med eldstad, äldre hyreshus med solskadad gräsmatta mfl., 2022
Skisser, texter och akvareller på papper.

Fågelstudier i trä- stenfalk, bergfink, snösparv och orre, 2022
Träskulpturer målade med akvarell.

Stol med fågelstudier och lövverk, 2022
Skulptur i trä målad med akvarell.

Fågelstudier i akvarell, 2020-2022
Akvareller på papper. 

Mats Adelman

Jenny Lundgren

Fabrikskompositioner -intryck från en fabrik, 2022
Bland-teknik på duk och viskos-ark.

Stort, varmt, ångigt. Rör, träd, timmer. Processer, volymer, blekning. Horisont, bullrande bolmande. På sitt sätt vackert.

Jenny Lundgren

Håkan Bring

Håkan Bring bor i Stockholm, och är född och uppvuxen i Trångsviken i västra Jämtland. 
Han har en mastersexamen i konst – skulptur och tredimensionell gestaltning, från Konstfack. 
Håkan ställer ut måleri och skulptur på gallerier och institutioner och i performanceduon Åström&Bring har han producerat performance i samarbete med institutioner som Norrlandsoperan, Västerbottens museum och Riksteatern Vilhelmina. 

Under Blånagla uppför han sin performance Nysta, nysta, nysta som är en fristående fortsättning på förra årets performance Klippa, klippa, nysta. 

Nysta Nysta Nysta
Performance
Soundtrack: ljud från vävkollektivet Studiosupersju i Hägerstensåsen.
Minnensfragment som väcks till liv av färger och mönster som sveper förbi när jag nystar mattrasor.
Vårda minnen, ta hand om minnen. De är en del av vår gemensamma historia, både enkel och komplicerad – The Circle Game.

Håkan Bring

Moa Ott

Moa är utbildad finsnickare på Capellagården på Öland. Utöver finsnickeri-arbeten är hon slöjdare och hållet täljkurser, gör offentliga utsmyckningar och är författare till handböckerna ”Trä” och ”Tälja köksredskap”. 

Moa är uppvuxen i Stockholm men har köpt en gård i Höga kusten som är på väg att bli familjens permanetboende.

Tälja, slöjda
Tälj-junta med Moa Ott.
Kom till grillplatsen och tälj med Moa. Hon har knivar, yxor och tälj-ämnen och finns till hands för att lära dig täljgrepp och yxteknik. Du kan Tälj dig ett köksredskap eller en krympburk. Eller egentligen vad du vill! 

Moa Ott

Sonia Hedstrand

Sonia Hedstrand är en konstnär som arbetar forskningsorienterat i skärningspunkten mellan dokumentarism, essä och sociologisk undersökning i medier som installation, rörlig bild, fotografi, text och performance. Hedstrand är även konstkritiker för Dagens Nyheter och skriver ofta med strukturella, intersektionella perspektiv på samtida konst samt intresse för sociologiska analyser av konstnärsrollens och konstbegreppets förändringar genom historien. 

Livet i 2.5 dimensioner
Det tredimensionella livet är den komplicerade fysiska verklighet där vi jobbar, missar bussen, blir sjuka, svikna, känner oss osedda och blir deprimerade. Det tvådimensionella livet är bildernas, tv-seriernas och dataspelens spännande, vackra, dramatiska, underhållande och platta värld. Där är allt mycket enklare, och vi väljer att tillbringa mer och mer tid där. Men vad händer när gränserna mellan den tvådimensionella och den tredimensionella världen suddas ut? 

soniahedstrand.se

Jenny Vinterqvist

Jenny Vinterqvist arbetar främst med film som uttrycksmedel där hon skapat ett eget visuellt universum. Text, bild, animation, programmering och illustration möter taktila material som textil, plast och trä.
Uppvuxen i Örnsköldsvik, bor i Stockholm och Nordingrå.
Studerat Fine Art vid Konstfack samt fördjupande kurser i bland annat programmering, textil och design.

Boning III, 2022
Objekt av material från platsen, film, ljud, textil, text.
Monotona rörelser skapar övergödning i systemen. Jag vilar inte avtalade fem minuter per timme, ständig överleverans på hög nivå. Men idag är det upplevda värdet för min livskvalitet är bättre, alltså högre. (Tidigare var det lägre än normalt 0,25-0,69 poäng.)
Stop start repeat för alltid i evighet, amen.  

http://vinterqvist.com/

Jenny Vinterqvist

Anna Källblad, Minna Mannelqvist och Hampus Bergenheim

Duett för Orrviken, 2022
Dans
Koreografi Anna Källblad, dans Minna Mannelqvist, Hampus Bergenheim.
Rester av rörelser från arbetet i fabriken repeteras i en dans vid den gamla övergivna dansbanan. I upprepandet möts så arbetet, dansen och de dansande. Några av dem som från början visat mig rörelserna har nu lämnat oss. Jag minns dem. Vilka tankar väcks nu med dessa rörelser? Hur länge kan det pågå och vad blir det kvar när det tar slut?